Tỷ giá: 1¥ = 3,550 VNĐ

Hướng dẫn

Chọn đơn vị Order - Vận chuyển trung gian uy tín

10/07/2018

Những lý do chọn 1 đơn vị vận chuyển hàng


Mẫu câu tiếng trung đàm phán

10/07/2018

Mặc cả - Thông tin sản phẩm


Đánh giá Nhà cung cấp hàng hóa

10/07/2018

Khảo sát uy tín NCC 1688


App điện thoại Taobao

10/07/2018

Sử dụng app điện thoại tìm kiếm sản phẩm taobao


Tìm kiếm sản phẩm bằng Baidu

10/07/2018

Baidu - Google của Trung Quốc


05 cách tìm sản phẩm trên taobao

10/07/2018

Tìm sản phẩm dễ dàng trên Taobao